Wyszukiwarka:
Autor Tytuł
Opis ISBN
Wydawnictwo Attyka skupia się w swej działalności na dwóch obszarach.

Pierwszym jest krąg tematów związanych z szeroko pojmowanym zarządzaniem w kulturze, realizowanych w ramach współpracy z Katedrą Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego. Efektem tego współdziałania jest międzynarodowy periodyk Culture Management/ Kulturmanagement/ Zarządzanie Kulturą oraz seria Biblioteka zarządzania kulturą.

Drugi nurt w działalności wydawnictwa to publikacje poświęcone dziedzictwu kulturowemu, zarówno omawiające pojedyncze obiekty zabytkowe, jak i prezentujące dzieje regionów, małych społeczności, kultur itp. Szczególnie ważne, a zarazem interesujące, wydaje się nam ratowanie przed zapomnieniem starych fotografii, dokumentów, druków ulotnych – z tego powodu staramy się zamieszczać w naszych publikacjach ikonografię pozyskiwaną z „nietypowych” źródeł – albumów rodzinnych, albumów gminnych i parafialnych, kronik szkolnych...

Wydawnictwo realizuje zarówno projekty własne, jak również zlecenia zewnętrzne.
2009 - 2020 © Attyka. Wszelkie prawa zastrzeżone.