Wyszukiwarka:
Autor Tytuł
Opis ISBN

Autor:
Praca zbiorowa
Tytuł:
EDUKACJA DLA TEATRU A PEDAGOGIKA TEATRALNA – IDEE I PRAKTYKA
ISBN:
978-83-65644-41-1
Liczba stron:
240
Wymiary:
160x230 mm
Rok:
2017
Cena:
39.90 zł
Opis:
W monografii znalazły się prace, opisujące wybraną tematykę z wielu perspektyw badawczych i ani-macyjnych. Mamy tu erudycyjne, wprowadzające w temat, jak również ukazujące go w kontekście kulturo-wo-społecznym, wszystkie zakończone ogólniejszą, szerszą refleksją (...) – otrzymujemy pracę ważną, potrzebną, wypełniającą lukę w badaniach nad teatrem, co więcej – kierującą rozważania nad teatrem w Polsce w nową stronę (...) Można wręcz napisać, że jest to tematyka pionierska, która powinna zostać zauważona i szerzej przedyskutowana z różnych perspektyw badawczych. Dotyczy bowiem pograniczy różnych dyscyplin naukowych i działań animacyjnych - zarówno wiedzy o teatrze, pedagogiki, psychologii, jak również zarządzania teatrem, czy szerzej – instytucjonalnego zarządzania kulturą.
Z recenzji dr hab. Ewy Kocój
2009 - 2020 © Attyka. Wszelkie prawa zastrzeżone.