Wyszukiwarka:
Autor Tytuł
Opis ISBN

Autor:
Piotr Adamiak, Zofia Dworakowska, Jan Herbst, Jadwiga Przewłocka
Tytuł:
Współpraca w obszarze kultury. Samorządy. Publiczne instytucje kultury. Organizacje pozarządowe
ISBN:
978-83-62139-87-3
Liczba stron:
216
Rok:
2014
Cena:
35.00 zł
Opis:
Projekt badawczy „Ku lepszej współpracy – badanie potrzeb i oczekiwań organizacji kultury, JST i instytucji kultury w zakresie ich wzajemnej współpracy na rzecz realizacji zadań publicznych w obszarze kultury” jest odpowiedzią na niewystarczający udział organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury w tworzeniu i upowszechnianiu polskiej kultury. Dla pełniejszego wykorzystania ich potencjału kluczowe znaczenie ma współpraca między organizacjami kulturalnymi a innymi podmiotami działającymi w tym obszarze, przede wszystkim samorządem terytorialnym i instytucjami kultury. Dlatego za najważniejsze cele projektu uznano rzetelny opis obecnej kondycji oraz potrzeb wymienionych podmiotów oraz ich wzajemnych oczekiwań w zakresie współpracy.
2009 - 2020 © Attyka. Wszelkie prawa zastrzeżone.